Obsługa prawna klientów indywidualnych

Wyróżniającą nas cechą w świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym jest nie tylko doskonała znajomość prawa, ale także specjalizacja poszczególnych prawników i współpraca z tzw. zewnętrznymi ekspertami.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie oferując najlepsze z możliwych rozwiązań prawnych. Wszelkie powierzone nam dokumenty i informacje przechowywane są w sposób bezpieczny i poufny.

Pomoc prawną świadczymy między innymi poprzez:

1. Zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami w sprawach:

- cywilnych (np. zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, zakup nieruchomości, zasiedzenie, odszkodowanie, mieszkaniowe, z zakresu realizacji umów,
o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, z zakresu ochrony konsumentów);
- spadkowych (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek);
- prawa pracy (np. odszkodowanie z tytułu sprzecznego z prawe rozwiązania umów o pracę, przywrócenie do pracy, zapłata za godziny nadliczbowe, mobbing, dyskryminacja, ustalenie istnienia stosunku pracy);
- rodzinnych (np. rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego, ograniczenie praw rodzicielskich, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa);
- karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych (np. obrona w postępowaniu przed prokuraturą, sądami, udział w przesłuchaniach na policji);
- administracyjnych (np. nabycie obywatelstwa, pozwolenia budowlane, zajęcia pasa drogowego, wycinka drzew, ochrona środowiska);

2. Udzielanie porad prawnych;
3. Sporządzanie pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze);
4. Przygotowywanie projektów umów;
5. Dochodzenie należności od dłużników;
6. Udział w negocjacjach;
7. Pisanie opinii prawnych.

« powrót do: Nasza oferta

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera