Wywiad gospodarczy i raporty handlowe

Prowadzimy na zlecenie firm wywiad gospodarczy. Nasze raporty o sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w Polsce pozwalają na podjęcie bardziej racjonalnych decyzji dotyczących sprzedaży towarów lub usług połączonych z udzieleniem kredytu kupieckiego.

Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje o ich statusie prawnym i sytuacji finansowej oraz majątkowej ma kapitalne znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych skutków kredytowania niesolidnych dłużników.

Podkreślenia wymaga to, że nasze raporty o dłużnikach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy ewidencjach, lecz pochodzą także z wielu innych źródeł. Raporty zawierają także  ocenę firmy oraz ocenę jej dyscypliny płatniczej.

Co Państwo zyskują?

  • Ochronę firmy przed ewentualną stratą spowodowaną zawarciem nietrafnego kontraktu lub rażącą nieuczciwością kontrahenta.
  • Ocenę ryzyka handlowego.
  • Weryfikację danych rejestrowych kontrahenta.

 

« powrót do: Nasza oferta

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera